Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Här slår påven i huvudet på sin popemobile (0:33)

Påven har varit på besök i Colombia de senaste dagarna. Under sin sista besöksdag, medan han åkte i sin popemobile slår han plötsligt huvudet i kanten på den hårda kanten av det skottsäkra glaset. Påven ser ut att få ont och har senare en stor blåtyra runt ögat. (Published: Sept. 11, 2017)